Община Петрич ще управлява „Античен град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи“

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на групова археологическа недвижима културна ценност – публична държавна собственост, на община Петрич за срок от 10 години.

Прочети цялата Новина

Source: Новини за Велико Търново 1

Прочетена3пъти

Comments are closed.